1.
GRIŠKAITĖ R. KNYGA APIE XIX AMŽIAUS LIETUVIŠKĄ KNYGĄ. BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];550:338-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3477