1.
VAIŠVILIENĖ A. REKLAMOS POVEIKIS KNYGŲ RINKOJE: VARTOTOJO PATIRTIES KONTEKSTAS. BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];550:181-02. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3485