1.
PETREIKIS T. VACLOVO BIRŽIŠKOS ŽEMAITIŠKOSIOS KNYGOS KONCEPCIJA. BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio14 d.];550:126-39. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3488