1.
STEPONAITIENĖ J. SPAUDOS DRAUDIMO LAIKOTARPIO LIETUVIŠKOS KNYGOS AUTORIŲ SUDĖTIES KAITA. BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio3 d.];550:102-25. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3489