1.
LIŠKEVIČIENĖ J. KONRADAS GIOTKĖ – XVII AMŽIAUS PIRMOSIOS PUSĖS VILNIAUS GRAVERIS. BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio2 d.];550:54-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3491