1.
STONKIENĖ M, JANIŪNIENĖ E, MATKEVIČIENĖ R. FORMALIOJI MOKSLO KOMUNIKACIJA MOKSLO LEIDINIUOSE „KNYGOTYRA“ IR „INFORMACIJOS MOKSLAI“: KIEKYBINIS TYRIMAS. BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio29 d.];540:0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3568