1.
GALINIENĖ G. ŠIUOLAIKINĖS UNIVERSITETINĖS LEIDYBOS PERSPEKTYVŲ GAIRĖS. BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio3 d.];540:291-00. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3570