1.
MÄKINEN I. VIDURINĖS MOKYKLOS REFORMA IR NAUDOJIMASIS VIEŠOSIOMIS BIBLIOTEKOMIS SUOMIJOJE 1972–1977 METAIS: METODOLOGINIS EKSPERIMENTAS. BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];540:267-78. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3572