1.
REIMO T. XVII–XVIII AMŽIAUS BIBLIOTEKŲ KATALOGAI IR TURTO INVENTORIAI KAIP ASMENINIŲ BIBLIOTEKŲ IR SKAITYMO TYRIMŲ ŠALTINIS. BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio27 d.];540:233-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3574