1.
SOLOVEJ T. ŠV. GEORGIJAUS KONISKIO (1717–1795) NUOSAVYBĖS ĮRAŠAI JO BIBLIOTEKOS KNYGOSE (BALTARUSIJOS NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS PAGRINDU). BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio27 d.];540:225-32. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3575