1.
MIŠKINIENĖ G. LIETUVOS TOTORIŲ RANKRAŠTINĖ KNYGA: ISTORIJA IR TYRIMŲ PERSPEKTYVA. BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio3 d.];540:199-10. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3577