1.
ISAČENKO T. METROPOLIJOS SKRIPTORIUMO RANKRAŠČIAI RUSIJOS IR LIETUVOS BIBLIOTEKOSE (UNIKALAUS VILNIAUS RANKRAŠTINIO HERBARIUMO KLAUSIMU). BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio26 d.];540:186-98. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3578