1.
TEMČINAS S. ARCHIMANDRITO SERGIJAUS KIMBARO LAIKAIS (1532‒1557) SUPRASLIO VIENUOLYNO ĮSIGYTI RANKRAŠČIAI. BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio2 d.];540:173-85. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3579