1.
DOVNAR L. BALTARUSIŲ KNYGA KAIP NACIONALINĖS KULTŪROS UNIVERSUMAS. BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio1 d.];540:161-72. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3580