1.
DECAUX S. ŠIUOLAIKINĖS KNYGOTYROS STUDIJOS PRANCŪZIJOJE: MOKSLINIŲ TYRIMŲ, MOKYMO IR PROFESINĖS PRAKTIKOS SĄSAJOS. BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio30 d.];540:149-60. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3581