1.
BRAZIŪNIENĖ A. LIETUVIŲ KNYGOTYROS TERMINIJOS DISKUSINIAI KLAUSIMAI: DĖL SĄVOKOS RETA KNYGA. BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio5 d.];540:111-28. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3584