1.
MIGOŃ K. MOKSLO APIE KNYGĄ PARADIGMOS: PRIEŠ DU ŠIMTUS METŲ IR DABAR. BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio8 d.];540:44-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3589