1.
KAUNAS D. MARTYNO JANKAUS LEIDYBINĖ VEIKLA IKI SPAUSTUVĖS ĮKŪRIMO (1879–1889). BS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];620:245-72. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3600