1.
MACEVIČIŪTĖ E. LEIDYBOS TYRIMŲ KONFERENCIJA FLORENCIJOJE. BS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio22 d.];630:356-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3992