1.
BŪČYS ŽYGINTAS. LITUANISTINĖS EGODOKUMENTIKOS ATRADIMAI. BS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio18 d.];630:336-43. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3995