1.
KORSAKAITĖ I. LEIDINYS APIE TARPUKARIO LATVIJOS KNYGŲ DIZAINĄ. BS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio18 d.];630:333-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3996