1.
TRUMPIS G. RUSIJOS BIBLIOFILINĖ PERIODINĖ SPAUDA (XX a. dešimtasis dešimtmetis – XXI a.). BS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio20 d.];630:306-23. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3998