1.
KAUNAS D. ARCHYVINIAI KNYGOTYRINĖS LITUANIKOS DOKUMENTAI. BS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio20 d.];630:266-87. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/4000