1.
NAVICKIENĖ A. KNYGOTYROS IR DOKUMENTOTYROS MOKSLŲ DOKTORANTŪROS STUDIJOS VILNIAUS UNIVERSITETE 1991−2014 METAIS. BS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio4 d.];630:236-65. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/4001