1.
PEČELIŪNAITĖ A. LIETUVOS AKADEMINIŲ BIBLIOTEKŲ ELEKTRONINIŲ KATALOGŲ NAUDOTOJAI. BS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio15 d.];630:189-15. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/4003