1.
KATINAITĖ K. ŠIANDIENOS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ VAIKAMS VIZUALUMAS: LEIDĖJŲ IR SKAITYTOJŲ POŽIŪRIS. BS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];630:167-88. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/4004