1.
KOŽENEVSKAJA E. ŠIAULIŲ „KULTŪROS“ BENDROVĖS (1920–1937) KNYGŲ MENINĖ KULTŪRA. BS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];630:143-66. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/4005