1.
JUONYTĖ ŽIVILĖ. LIETUVOS ŽYDŲ RELIGINĖ KNYGA 1928–1940 METŲ „BIBLIOGRAFIJOS ŽINIOSE“. BS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];630:129-42. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/4006