1.
CICĖNIENĖ R. RANKRAŠTINĖ KNYGA – ISTORIJOS ŠALTINIS: VIENO LDK KODEKSO ISTORIJA. BS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];630:99-128. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/4007