1.
JABŁOŃSKA-STEFANOWICZ E. VADOVĖLIŲ RINKA LENKIJOJE (1970–2012): POKYČIAI IR TENDENCIJOS. BS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio20 d.];630:62-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/4009