1.
GILLILAND AJ. IŠ NAUJO PERMĄSTANT DOKUMENTUS, ARCHYVUS, JŲ VAIDMENIS IR REIKALAVIMUS TINKLAVEIKOS VISUOMENĖJE. BS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];630:17-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/4011