1.
CICĖNIENĖ R. RANKRAŠTINĖ KNYGA LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE XIV a. PRADŽIOJE– XVI a. VIDURYJE: SKLAIDOS IR FUNKCIONAVIMO SĄLYGOS. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];530:7-37. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7803