1.
PETREIKIS T. REGIONINĖS KNYGOS APIBRĖŽTIS IR SAMPRATA (Žemaitijos knygos pavyzdžiu). BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio25 d.];530:85-111. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7807