1.
NAVICKIENĖ A. INTELEKTINĘ NUOSAVYBĘ REGLAMENTUOJANTYS TEISINIAI DOKUMENTAI XIX A. PIRMOSIOS PUSĖS CARŲ VALDOMOJE LIETUVOJE. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio16 d.];530:198-16. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7813