1.
KAUNAS D. RANKRAŠTINĖ LIETUVIŠKA KNYGA "WOLFENBÜTTELIO POSTILĖ’’. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];530:223-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7815