1.
KAUNAS D. MARTYNO JANKAUS LEIDYBINĖ VEIKLA IR VAIDMUO KULTŪRINIAME IR POLITINIAME SĄJŪDYJE. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio25 d.];520:7-37. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7864