1.
POCYTĖ S. MARTYNO JANKAUS IR PRŪSŲ LIETUVIŲ TAUTINĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS ATSPINDYS „VARPO“ PUSLAPIUOSE (1889–1905). BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];520:70-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7867