1.
TIJŪNĖLIENĖ O. LIETUVIŲ KALBOS DRAUDIMO INTERPRETACIJA 1889 m. „VARPO“ PUSLAPIUOSE. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio29 d.];520:116-25. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7870