1.
MIGOŃ K. XIX A. PABAIGOS–XX A. PRADŽIOS EUROPOS NACIONALINĖ (ETNINĖ) KNYGA. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio27 d.];520:186-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7875