1.
DOVNAR L. VILNIAUS VAIDMUO XX A. PRADŽIOS BALTARUSIŲ SPAUDOS ATGIMIMO PROCESE: IDĖJINIAI IR ASMENINIAI RYŠIAI. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio18 d.];520:197-10. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7876