1.
JANTSON S. XIX A. pabaigos–XX A. PRADŽIOS ESTIJOS KNYGŲPREKYBININKAI, LEIDĖJAI IR SPAUDOS DARBUOTOJAI. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo27 d.];520:231-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7879