1.
BRAZIŪNIENĖ A. APIE BIBLIOFILINĘ KNYGĄ LIETUVOS TAIKOMOSIOS GRAFIKOS ISTORIJOS KONTEKSTE. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio16 d.];520:273-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7885