1.
BLIŪDŽIUVIENĖ N. STANDARTIZACIJA: SAMPRATA IR REZULTATAI. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio15 d.];510:192-11. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7898