1.
BRAZIŪNIENĖ A. SPAUDOS PAVELDO SAMPRATOS IR IŠEIVIJOS SPAUDOS PAVELDO SKLAIDOS KLAUSIMU. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio14 d.];500:7-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7909