1.
KLEIN M. TĖVIŠKĖS ISTORIJOS MEDŽIAGA KLAIPĖDIŠKIŲ ARCHYVE CLOPPENBURGE IR OLDENBURGE (VOKIETIJA). BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio19 d.];500:49-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7912