1.
KAUNAS D. IŠEIVIJOS BIBLIOFILIJOS PAVELDAS: JUSTINAS K. KARAZIJA. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos3 d.];500:59-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7913