1.
VĖLAVIČIENĖ S. KANADOS LIETUVIŲ SPAUDA IR IŠEIVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪRINIO GYVENIMO REFLEKSIJA JOJE. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio25 d.];500:86-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7914