1.
NAVICKIENĖ A. PIRMIEJI XIX a. EMIGRACINĖS SPAUDOS PAMINKLAI: PARYŽIUJE IŠĖJUSIOS KIPRIJONO JUOZAPO ZABIČIO-NEZABITAUSKIO KNYGELĖS. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės14 d.];500:97-113. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7915