1.
GERASIMOV V, DOVNAR L. BALTARUSIJOS IŠEIVIJOS SPAUDOS PAVELDAS ŠIUOLAIKINĖJE BALTARUSIJOS IR UŽSIENIO SPAUDOJE. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio18 d.];500:158-87. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7919