1.
KOMZA M. TĖVYNĖS ĮVAIZDIS XIX a. LENKŲ EMIGRANTŲ LEIDINIUOSE IR KOLEKCIJOSE. BS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];500:188-03. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7920